Mở khóa tất cả các tính năng nâng cao

Thanh toán & Nhận hàng năm
Giảm giá 50%!

 

Thanh toán hàng tháng

 

Proxy miễn phí

 

7 ngày dùng thử miễn phí

 

Không có phí ẩn

 

Hồ sơ được mã hóa

 

Phiên bản Web đám mây

Hồ sơ Trình duyệt

Cấu hình trình duyệt nằm riêng biệt trên đám mây. Bạn có thể chạy chúng từ bất kỳ nền tảng hoặc trình duyệt thông thường nào.

Chia sẻ hồ sơ

Số lần bạn có thể chia sẻ hồ sơ trình duyệt. Nó cho phép bạn chỉ định quyền xem, chỉnh sửa hoặc quản lý cho đồng nghiệp của mình.

Thành viên Nhóm

Đồng đội của bạn mà bạn có thể chia sẻ quyền truy cập vào tài khoản của mình. Họ sẽ có thể tạo, quản lý và chạy tất cả các cấu hình trên trình duyệt của bạn.

Ứng dụng Android

Bạn có thể sử dụng trình duyệt chống phát hiện GoLogin từ điện thoại thông minh của mình ở bất kỳ nơi nào có truy cập Internet. Tải xuống ứng dụng của chúng tôi từ Play Market.

Cơ sở dữ liệu dấu vân tay

Bạn có thể tạo không giới hạn các danh tính kỹ thuật số khác nhau bằng cách tạo hồ sơ và thay đổi dấu vân tay của họ.

Khởi chạy đám mây

Hồ sơ bạn có thể chạy đồng thời trên đám mây mà không cần cài đặt GoLogin trên thiết bị của mình. Nó tối đa hóa tính ẩn danh khi được khởi chạy từ các thiết bị khác nhau.

REST API

Bạn có thể kết nối với API và tích hợp GoLogin với các chương trình khác.

Professional

Dành cho những người làm nghề tự do cần danh tính Internet giống như thật

$24/tháng

$49/tháng

$294 hàng năm

Hồ sơ Trình duyệt

100

Dùng thử miễn phí

Hồ sơ Trình duyệt

Cấu hình trình duyệt nằm riêng biệt trên đám mây. Bạn có thể chạy chúng từ bất kỳ nền tảng hoặc trình duyệt thông thường nào.

Chia sẻ hồ sơ

Số lần bạn có thể chia sẻ hồ sơ trình duyệt. Nó cho phép bạn chỉ định quyền xem, chỉnh sửa hoặc quản lý cho đồng nghiệp của mình.

Thành viên Nhóm

Đồng đội của bạn mà bạn có thể chia sẻ quyền truy cập vào tài khoản của mình. Họ sẽ có thể tạo, quản lý và chạy tất cả các cấu hình trên trình duyệt của bạn.

Ứng dụng Android

Ứng dụng Android

Cơ sở dữ liệu dấu vân tay

Bạn có thể tạo không giới hạn các danh tính kỹ thuật số khác nhau bằng cách tạo hồ sơ và thay đổi dấu vân tay của họ.

Khởi chạy đám mây

Khởi chạy đám mây

REST API

Bạn có thể kết nối với API và tích hợp GoLogin với các chương trình khác.

KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN

Business

Dành cho doanh nghiệp cần nhiều tài khoản thành viên

$49/tháng

$99/tháng

Hồ sơ Trình duyệt

100

$594 hàng năm

Dùng thử miễn phí

Hồ sơ Trình duyệt

Cấu hình trình duyệt nằm riêng biệt trên đám mây. Bạn có thể chạy chúng từ bất kỳ nền tảng hoặc trình duyệt thông thường nào.

Chia sẻ hồ sơ

Số lần bạn có thể chia sẻ hồ sơ trình duyệt. Nó cho phép bạn chỉ định quyền xem, chỉnh sửa hoặc quản lý cho đồng nghiệp của mình.

Thành viên Nhóm

Đồng đội của bạn mà bạn có thể chia sẻ quyền truy cập vào tài khoản của mình. Họ sẽ có thể tạo, quản lý và chạy tất cả các cấu hình trên trình duyệt của bạn.

Ứng dụng Android

pricingPage.text16Text

Cơ sở dữ liệu dấu vân tay

Bạn có thể tạo không giới hạn các danh tính kỹ thuật số khác nhau bằng cách tạo hồ sơ và thay đổi dấu vân tay của họ.

Khởi chạy đám mây

pricingPage.text17ext

REST API

Bạn có thể kết nối với API và tích hợp GoLogin với các chương trình khác.

Enterprise

Đối với tất cả các nhu cầu của công ty bạn và các nhóm thực sự lớn

$99/tháng

$199/tháng

$1194 hàng năm

Hồ sơ Trình duyệt

100

Dùng thử miễn phí

Hồ sơ Trình duyệt

Cấu hình trình duyệt nằm riêng biệt trên đám mây. Bạn có thể chạy chúng từ bất kỳ nền tảng hoặc trình duyệt thông thường nào.

Chia sẻ hồ sơ

Số lần bạn có thể chia sẻ hồ sơ trình duyệt. Nó cho phép bạn chỉ định quyền xem, chỉnh sửa hoặc quản lý cho đồng nghiệp của mình.

Thành viên Nhóm

Đồng đội của bạn mà bạn có thể chia sẻ quyền truy cập vào tài khoản của mình. Họ sẽ có thể tạo, quản lý và chạy tất cả các cấu hình trên trình duyệt của bạn.

Ứng dụng Android

pricingPage.text16Text

Cơ sở dữ liệu dấu vân tay

Bạn có thể tạo không giới hạn các danh tính kỹ thuật số khác nhau bằng cách tạo hồ sơ và thay đổi dấu vân tay của họ.

Khởi chạy đám mây

pricingPage.text17ext

REST API

Bạn có thể kết nối với API và tích hợp GoLogin với các chương trình khác.

Custom

Kế hoạch cá nhân cho bất kỳ nhiệm vụ nào và nhóm ở bất kỳ quy mô nào

$199 /tháng

299 /tháng

$1794 hàng năm

Hồ sơ Trình duyệt

2000

Dùng thử miễn phí

Hồ sơ Trình duyệt

Cấu hình trình duyệt nằm riêng biệt trên đám mây. Bạn có thể chạy chúng từ bất kỳ nền tảng hoặc trình duyệt thông thường nào.

2000

Chia sẻ hồ sơ

Số lần bạn có thể chia sẻ hồ sơ trình duyệt. Nó cho phép bạn chỉ định quyền xem, chỉnh sửa hoặc quản lý cho đồng nghiệp của mình.

Thành viên Nhóm

Đồng đội của bạn mà bạn có thể chia sẻ quyền truy cập vào tài khoản của mình. Họ sẽ có thể tạo, quản lý và chạy tất cả các cấu hình trên trình duyệt của bạn.

Ứng dụng Android

pricingPage.text16Text

Cơ sở dữ liệu dấu vân tay

Bạn có thể tạo không giới hạn các danh tính kỹ thuật số khác nhau bằng cách tạo hồ sơ và thay đổi dấu vân tay của họ.

Khởi chạy đám mây

pricingPage.text17ext

REST API

Bạn có thể kết nối với API và tích hợp GoLogin với các chương trình khác.

Một gói miễn phí cũng có sẵn cho bạn, bao gồm 3 cấu hình trình duyệt và tất cả các lợi ích của GoLogin,
ngoại trừ Chia sẻ Hồ sơ và Thành viên Nhóm.

Chọn gói